Liên hệ trực tiếp:

Trung tâm GDNN - GDTX Lục Nam

Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
0985582262
ttgdtxlucnam@bacgiang.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống