Lịch công tác

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
06/07/2020
Giáo viên bộ môn chấm bài KT, Làm điểm kiểm tra
đ/c Mến Trung tâm GDNN-GDTX Lục Nam đ/c Mến
Thứ Ba
07/07/2020
Buổi chiều: Từ 14h họp cơ quan + CB
GĐ Nguyễn Xuân Phương Trung tâm GDNN-GDTX Lục Nam đ/c Phương
Thứ Tư
08/07/2020
GVCN xếp loại HL, HK Khối 10,11
đ/c Mến Trung tâm GDNN-GDTX Lục Nam đ/c Mến
Thứ Năm
09/07/2020
Tổng kết năm học các lớp HS
đ/c Mến Trung tâm GDNN-GDTX Lục Nam đ/c Mến
Thứ Sáu
10/07/2020
Học theo thời khóa biểu
đ/c Thắng Trung tâm GDNN-GDTX Lục Nam Đ/c Thắng
Thứ Bảy
11/07/2020
Tổng kết năm học, làm lễ ra trường cho hs K 12
GĐ Nguyễn Xuân Phương Trung tâm GDNN-GDTX Lục Nam đ/c Phương
Chủ Nhật
12/07/2020
Nghỉ chủ nhật
Bảo vệ Trung tâm GDNN-GDTX Lục Nam Bảo vệ